Voorwaarden voor gebruik van digitale bestanden
 

Foto's bestelpagina
Het is niet toegestaan om een op een bestelpagina geplaatste foto te kopiëren of te downloaden. Indien u dit
toch doet, schendt u het auteursrecht. Indien u foto's plaatst welke op illegale wijze zijn verkregen, behoudt
1eye2you het recht voor om een factuur te sturen met daarop het bedrag van de aangetroffen foto's.
Een door u bestelde foto is alleen bedoeld voor privé doeleinden en mag nooit zonder schriftelijke toestemming
worden verspreid, doorgegeven, doorverkocht of in een nieuw album worden geplaatst. Indien u zich niet houdt
aan bovenstaande bepalingen, behoudt 1eye2you het recht voor om een factuur te sturen met daarop het bedrag van
de aangetroffen foto's.

Afdrukken
De door door u bestelde fotobestanden mogen vrij worden gebruikt voor afdrukken in de privé sfeer.

Plaatsing op internet
Een door 1eye2you geleverd digitale fotobestand mag vrij worden gebruikt
voor Social Media doeleinden (Facebook etc.)
Tevens mag de foto worden gebruikt voor de persoonlijke website van de gebruiker.
(portfolio, fotosites e.d.)

Het formaat van de te plaatsen foto mag maximaal 800x600 pixels zijn.

Indien een door 1eye2you geleverde foto wordt geplaatst moet deze worden voorzien
van de naam "1eye2you fotografie"
Indien gebruik wordt gemaakt van een foto met het 1eye2you watermerk, mag de hierboven genoemde
tekst worden weggelaten.

Commercieel gebruik
Commercieel gebruik van een foto mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van de fotograaf.